Nya konsulter hos Trust

 

Vi startar året med att välkomna två nya kollegor med placering i Stockholm. Konsultgruppen förstärks med Gisela Bruem Cedergren och Birgitta Levy.

 

Gisela Bruem Cedergren har lång erfarenhet som drivande senior tillväxt- och resultatorienterad förändringsledare. Med mångårig erfarenhet från att framgångsrikt leda och utveckla stora och geografiskt utspridda verksamheter främst inom detaljhandeln.

Hon har en gedigen erfarenhet från organisationsutveckling, både operativt och strategiskt. En trygg värdegrund och förmåga att se både helheten och att förstå vikten av detaljerna.

Gemensam nämnare för Giselas uppnådda resultat är förmågan att skapa effektiva team med motiverade medarbetare som jobbar med en tydlig gemensam målbild och tydliga roller och ansvar utifrån varje medarbetares potential.

 

Birgitta Levy har under många år hjälpt chefer och medarbetare att hantera utmaningar i sitt ledarskap och i sin personliga utveckling. Detta i såväl stora som små organisationer, i både det privata näringslivet och offentlig sektor.

Styrkan är att med stor lyhördhet, ett starkt engagemang och en mycket god analytisk och pedagogisk förmåga, ge chefer och medarbetare ”rätt verktyg” för att både våga och vilja tänka nytt, inte minst i förändringsprocesser.

Med en osviklig förmåga att förena erfarenhet och klokhet med lyhördhet och ”fingerspitzgefühl”, blir det svåra och komplexa lustfyllt och enkelt att tillämpa.

Birgitta är leg.psykolog och certifierad coach EMCC och hennes specialistområden är psykologi, coaching, ledarskapsutveckling, teamutveckling, change management, karriärutveckling, second opinion och kommunikationsträning.