Ny rapport från Tillväxtverket: Hållbart företagande

Tillväxtverket har idag släppt en ny rapport om hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag. Den visar på vikten av att fortsätta stödja företagen i deras arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Idag presenterades rapporten ”Hållbart företagande” av Tillväxtverket. Den har undersökt miljö- och hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag och bygger på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet som omfattar 16 000 företag. Rapporten presenterades på ett frukostseminarium om hållbarhet, där bland annat Tillväxtverkets Generaldirektör Gunilla Nordlöf och Företagarnas VD Günther Mårder deltog.

Läs mer och ladda ner rapporten!

Välkommen att följa oss på: