Kulturministern: Vi inleder ett samarbete med Rättviseförmedlingen

Kultursektorn ska spegla hela Sverige (Aftonbladet Debatt)

Frågan om representativitet diskuteras mycket. Kulturministern skriver i dag att Kulturdepartementet kommer att inleda ett samarbete med Rättviseförmedlingen, en organisation som verkar för ökad jämställdhet och mångfald, för att få in fler kompetenser i myndigheter och styrelser.

Få saker har debatterats så intensivt som mansdominansen i börsnoterade svenska bolagsstyrelser. Statistiken talar sitt tydliga språk om den lilla, manliga krets som styr stora delar av svenskt näringsliv. Den senaste veckan har också bristen på mångfald inom både börsbolag och det offentliga blivit föremål för granskning.

En sektor som däremot inte granskas och debatteras lika ingående är kultursektorn.

Läs hela artikeln:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/kulturochnoje/article20390335.ab