Jämställdhet i näringslivet

Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper ökade 2014 med 0,5 procentenheter jämfört med 2013. Men ökningen beror främst på att ledningsgrupperna krympts till följd av den ekonomiska krisen.

Av de 264 undersökta börsbolagen har 27 helt jämställda ledningsgrupper. 79 bolag saknar helt kvinnor i sina ledningsgrupper.

Fastigheter, konsumenttjänster och vård är de mest jämställda branscherna. Sämst är kraft- och energibolag.

Enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO kommer svenska storföretag på nionde plats av 33 undersökta europeiska länder när det gäller andel kvinnliga vd:ar.

Allbright har en vit, en grå och en svart lista.

På den vita listan hamnar bolag som har jämställd representation, det vill säga att varken representationen av män eller kvinnor överstiger 60 procent eller understiger 40 procent.

På den grå listan hamnar bolag som inte saknar kvinnor eller män i ledningsgruppen men som inte når jämställd representation.

På den svarta listan hamnar bolag som helt saknar kvinnor (eller män) i ledningsgruppen.

Källa: Allbright-stiftelsen.