Ja till Greater Copenhagen and Skåne Committee

De ledande skånska och själländska politikerna har under året arbetat med att ta fram en ny organisation för Öresundssamarbetet. Syftet har varit att revitalisera samarbetet i den gemensamma regionen. Idag tog Öresundskomiteens medlemmar beslut om att ombildas tillsammans med den danska organisationen Greater Copenhagen.

Den nya organisationen kommer att heta Greater Copenhagen and Skåne Committee (GCSC) och får ett bredare uppdrag för att intensifiera arbetet kring frågor som rör tillväxt, integration och utveckling i regionen.

Läs mer

Välkommen att följa oss på: