For Executive Women

Mature business woman with smartphone on motorbike. Urban street

Vi på Trust uppmärksammar vår nylanserade For Executive Women (FEW) sida. För att ta del av information om vårt program som riktar sig till kvinnor med ambitionen att ta sig högre än ”glastaket” besök www.forexecutivewomen.com