100 Framtida ledare i Skåne Nordost har nu deltagit i Trusts ledarprogram!

Trust har i samverkan med Skåne Nordost genomfört fem ledarprogram och därmed utvecklat 100 framtida ledare i nordöstra Skåne. Deltagarna har genom programmet utvecklats både personligt och professionellt och har efter programmet en mer tydlig bild av sig själv och sina målbilder. Drygt hälften av deltagarna har gått vidare till ledande befattning och många har utvecklats till nya och mer avancerade uppgifter. Samarbetet fortsätter och nästa program kommer att starta i oktober.

Sagt om programmet: ”Personlig utveckling, tacksamhet, nöjdhet, ökat mod och en tydligare insikt i vad det innebär att vara chef och ledare”framtida ledare