186314898-kompass-ny-1000

Anmäl dig här till något av våra kommande öppna program

 

Reflekterande ledardialog i grupp

s.k. Trillingcoaching, startar löpande både i Malmö och Stockholm.

Ladda ner och läs mer!

Kommande startdatum ser du nedan.

Startdatum Malmö 2019 29 mars

 

FEW – For Executive Women

Öresundsregionen: Individuell start hösten 2018 – Gruppstart februari 2019

Stockholm: Individuell start hösten 2018 – Gruppstart våren 2019

Läs mer!