22938112-sv

Från ord direkt till handling

På exekutiv nivå bör tankar och handlingar gå hand i hand. Du måste peka med hela handen och få full accept för raka besked. Organisationen kräver det. Liksom affärsmålen och ekonomin. Samtidigt ska du må bra som människa och fungera bland kollegor, vänner och familj.

I Exekutiv ledardialog har du unika möjligheter att lyfta konkreta frågor. Och få svar som kan omsättas direkt i praktiken.

De du möter är ledare som brottas med liknande utmaningar. Allt under ledning av en erfaren medarbetare från Trust.

Du möts av respekt och förståelse. Och får personliga reflektioner som uppmuntrar till konkreta handlingar.