Two Business Colleagues Sitting Around Boardroom Table Having Informal Discussion

Förstärkt med erfarenhet

Även ledare har sina chefer. Ägande koncerner och övergripande organisationer som ställer krav på utveckling och framgång. Resultatet av ditt agerande synas och värderas. Trust inbjuder till en dialog som ger ditt ledarskap positivt genomslag även på högsta nivå.

Exekutiv ledardialog med vd-mentor innebär att gruppen förstärks med en utbildad mentor som arbetar som framgångsrik vd eller koncernchef. En person som mätt sina krafter i den absoluta toppen. Som vet hur kraven formuleras och resultaten bedöms.

Samtalen får ytterligare djup. Frågorna drivs längre och utmaningarna blir vassare. Samtidigt som du själv blir säkrare i både analys och agerande.