Westrup_130225_0232

Hämta styrka i din omvärld

Det är du som är chefen. Ingen annan i organisationen har din erfarenhet. Och ingen är kapabel till en ärlig dialog om de frågor du brottas med. Men på andra företag finns personer i samma situation.

Trust ger dig tre olika möjligheter att träffa dessa personer:

I Reflekterande ledardialog, Exekutiv ledardialog eller Exekutiv ledardialog med vd-mentor.

Grupperna är noggrant sammansatta för att ge dig maximalt utbyte.

Du deltar i kreativa diskussioner, får nya perspektiv, ärlig kritik och goda råd. Samtidigt får du bjuda på dig själv, och bidra med erfarenheter från din egen vardag.

Du övas i strategiskt tänkande och blir allt bättre på att kommunicera tankar och idéer. Samtidigt blir du modig. Får lättare att axla de svåra uppgifter som varje ledare måste möta.

Varje program pågår under ett halvårs tid, med 3,5 timmar varje månad.