21783850-sv

Ett starkt nätverk av kvinnor och män

Som mentor och deltagare i FEW träffar du erfarna ledare från skilda delar av näringslivet. Styrelseledamöter, operativa chefer, koncernledare och ledare i mindre företag.

 

Läs mer om FEW – ett utvecklingsprogram för kvinnliga ledare

Few-grå-webben-3