Westrup_130225_2563

Vi utvecklar ”det som är du”

Karriär kan göras på många sätt. Omvärlden, konjunkturen och trenderna har självklart ett ord med i laget. Men det som borde styra mer, är din inre drivkraft. Lusten, känslan och begåvningen. Det som är du.

Trust kan hjälpa dig att hitta detta. Och styra din nuvarande karriär i en riktning som stämmer. Eller forma grunderna för helt nya steg i livet.

Individuell karriärplanering är en process i flera små steg, där du lär känna dig själv, din kompetens och dina ambitioner. Du får hjälp att avgöra vad som är realistiskt att genomföra. Och en karta som visar vilka steg som är nödvändiga.