5932555-sv

När givandet ger – mentorskap i FEW

Framgångsrika ledare har ofta fulltecknade almanackor. Och att vara mentor är mer, än att sätta av några datum för träffar med en adept. Mentorskapet är ett ansvar. Men ett givande sådant. Du får följa och medverka till en annan människas utveckling. På ett sätt som också får dig själv att utvecklas.

Din färdighet ger trygghet
Att bli aktuell som mentor i FEW innebär att du redan har bevisat din duglighet som ledare. Du har tyngden och erfarenheten. Din adept har ambitionen. Tillsammans blir ni ett team där du är lyssnaren, frågeställaren och utmanaren. Inte rådgivaren – såvida inte adepten uttryckligen ber om det.

Målen för sin utveckling sätter adepten själv. Tillsammans bestämmer ni vad du som mentor ska bidra med. Din viktigaste uppgift blir att ha målbilden i fokus genom alla faser av utbildningen. Och att stämma av med adepten att hennes utveckling följer den uppgjorda planen. Dyker det upp frågor så finns du där som bollplank. Lösningar och nya vägar är det upp till adepten själv att hitta.

Nya nätverk
Som mentor i FEW träffar du erfarna ledare från skilda delar av näringslivet. Styrelseledamöter, operativa chefer, koncernledare och ledare i mindre företag.

I mentorsnätverket har du full tillgång till diskussionsgrupper och föreläsningar som följer programmet.

Som grädde på moset blir du också inbjuden till vårt speciella Mentor Annual Gathering med olika aktiviteter som stärker ditt nätverk.