Mature business woman with smartphone on motorbike. Urban street

Program för kvinnor som vill mer i sin ledarroll

Som kvinnlig ledare har du redan ett personligt varumärke. Nu gäller det att utvecklas och fylla det med större innehåll. Bli mer strategisk. Mer executive. Och kanske även ta plats i en styrelse.

Executive Women ger dig utbildning och kunskap om den verklighet som råder på högsta ledarnivån. Organisation, affärsmannaskap, maktstrukturer och styrelsearbete.

Med kunskapen växer också förmågan att se dig själv i nya, krävande roller.

Allt tillsammans med kvinnor med samma mål som du, men från olika företag, organisationer och branscher. Dialogen utvecklas och perspektiven byts. Nätverket växer och blir en bestående tillgång.

Längs hela resan har du en erfaren personlig mentor som uppmuntrar och utmanar.

Programmet sträcker sig över 16 månader. Det inleds med individuella insatser för att sedan gå över till gruppträffar i internatform.

Läs mer om programmet här:

Few-grå-webben-3