185756919-sv

Starka kvinnor är handlingskraftiga ledare

Det finns gott om kvinnor med god affärsvana och utvecklad strategisk förmåga – verkliga ämnen att bli starka ledare. Men det finns för lite kvinnor på vd-stolar och i styrelserum.

FEW är ett program som gör dig medveten om din verkliga potential. Och hjälper dig att utveckla den i en framgångsrik karriär.

Utgångspunkten är du. Genom att lära känna dig själv får du svar på en massa frågor. Och ser tydligare vad som kan förändras för att stärka ditt ledarskap.

I programmet finns kvinnor i liknande situation att utbyta erfarenhet med. Något som alltid utmynnar i bestående nätverk.

Programmet är en process under personlig och professionell ledning. Du lär dig att se helheter och samband. Och förstår hur din egen kompetens kan utvecklas för att gynna ditt ledarskap och dina möjligheter att ta plats i en styrelse.

Förutom Trust har du hela tiden stöd av en mentor med erfarenhet från både ledarpositioner och styrelsearbeten.

 

Läs mer om FEW – ett utvecklingsprogram för kvinnliga ledare

Few-grå-webben-3

 

För mer information, kontakta

Eva Carloni
0708-10 35 50
eva.carloni@trustpartner.se