richard_branson_01-sv m text2

Ditt professionella rykte avgör din framgång på jobbet, i karriären och hur du lyckas som chef, medarbetare eller entreprenör. Det har en avgörande betydelse för vem kunder lyssnar på och får förtroende för.

Ditt professionella rykte går alltid före dig och avgör vem man rekommenderar och väljer. Så, hur väl känner du ditt professionella rykte?

90 procent av besluten om dig tas när du inte är närvarande – Ditt professionella rykte finns alltid där.

Vi presenterar en sammanställning av ditt professionella rykte och din professionella potential. Den baseras på styrkorna som finns i ditt professionella rykte och visar hur du uppfattas och vad du uträttar när du är i rätt sammanhang med rätt uppgifter.

Vad skulle det innebära för dig om du konkret visste hur ditt professionella rykte ser ut?

Vi samarbetar med Per Frykman och Karin Sandin, Your Professional Reputation.