FEW – For Executive Women

FEW – For Executive Women – vårt utvecklingsprogram för kvinnliga ledare.

När bäste man är en kvinna! Det talas mycket om lagstiftning och kvotering när det gäller kvinnor till styrelser och ledande befattningar.

Bygg inte din framtid på sådana löften. Satsa den hellre på en oskriven lag att den bäst lämpade personen får jobbet. Gör sedan det som krävs för att den personen ska vara du!

FEW handlar om att skapa medvetenhet kring det omedvetna och att utveckla handlingskraftiga ledare.

Välkommen till ett lunchmöte där du får höra mer om programmet och träffa andra kvinnor i ledande positioner!

Datum: 31 maj 2018

Tid: 12.00-13.30

Plats: City Office, World Trade Center (Sektion D), Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmäl dig här!