FEW Malmö – Rekryteringen är i full gång

FEW – vårt utvecklingsprogram för kvinnliga ledare.

När bäste man är en kvinna! Det talas mycket om lagstiftning och kvotering när det gäller kvinnor till styrelser och ledande befattningar.

Bygg inte din framtid på sådana löften. Satsa den hellre på en oskriven lag att den bäst lämpade personen får jobbet. Gör sedan det som krävs för att den personen ska vara du!

FEW handlar om att skapa medvetenhet kring det omedvetna och att utveckla handlingskraftiga ledare.

Välkommen till ett kvällsmöte där du bland annat får träffa Anette Sjölin från Assa Abloy, som fick hedersutmärkelsen 2016.

Datum: 12 juni 2017

Tid: 18.00-20.00

Plats: Stora Nygatan 25, Malmö, porttelefon Trust

Anmäl dig här!