Att axla en mantel och skörda nya lagrar

Landstinget Kronoberg har 5000 anställda. Kommunikationsdirektören har en nyckelroll. Nu gällde det att ersätta en framgångsrik företrädare. Och bygga vidare med egen kraft.

Insikten ledde rätt 

Trust kände sin kund. Visste hur verksamheten fungerade, och var förtrogen med kulturen på olika nivåer. Med den kunskapen kunde rekryteringen göras effektivt, utan fördyrande felsteg.

Maria Granath tillträdde i september 2012.

Långsiktigt samarbete

Trusts löpande samarbete med Landstinget Kronoberg fortsätter.